Kalendarz liturgiczny

Piątek, 6 listopada 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: Pierwszy Piątek miesiąca
Msza wot. o Najśw. Sercu Pana Jezusa: MR 186” lub 279 – k. biały

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. NMP Królowej Polski - Machnówek Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Flp 3, 17 – 4, 1; Ps 122 (121); Łk 16, 1-8