Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 24 listopada 2020

św. mm Andrzeja Dung Lac, prezb. i Towarzyszy – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 72

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Krzyża - Żurawce Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Ap 14, 14-20; Ps 96 (95); Łk 21, 5-11