Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 10 listopada 2020

św. Leona Wielkiego, pap. dK – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 73

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Parafia pw. Świętego Maksymiliana Kolbego - Ulhówek Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Tt 2, 1-8. 11-14; Ps 37 (36); Łk 17, 7-10