Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 29 października 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Jozafata - Zamch Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Ef 6, 10-20; Ps Ps 144 (143); Łk 13, 31-35