Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 19 października 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: św. mm Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues’a, prezb. i Tow. - wsp. dow. – k. czerwony, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 13”-17” lub 24”, kol. wł.
albo: św. Pawła od Krzyża, prezb. - wsp. dow. – k. biały, Oficjum i Msza wsp.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa - Biszcza Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Ef 2, 1-10; Ps 100 (99); Łk 12, 13-21