Kalendarz liturgiczny

Piątek, 9 października 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: św. mm Dionizego, bp i Tow. – wsp. dow. - k. czerwony, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 13”-17”, kol. wł.
albo: św. Jana Leonardiego, prezb. – wsp. dow. – k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 37”-38”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Najświętszego Imienia Jezus - ZamośćKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Ga 3, 7-14; Ps 111 (110); Łk 11, 15-26