Kalendarz liturgiczny

Piątek, 16 października 2020

św. Jadwigi Śląskiej, z – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 77

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Kościół pw. Kościół św. Katarzyny - rektorat - ZamośćKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Ef 1, 11-14; Ps 33 (32); Łk 12, 1-7