Kalendarz liturgiczny

Sobota, 31 października 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, I Nieszpory Uroczystości Wszystkich Świętych, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Antoniego - Dyniska Stare Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Flp 1, 18b-26; Ps 42 (41); Łk 14, 1. 7-11

Ogłoszenia:

Jutro ogłosić:

  • Dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy cieszą się oglądaniem Boga w Jego Królestwie. W tym dniu wierni mogą zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, przyjęcie Komunii św., pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
  • W poniedziałek, 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W modlitwach dziękujemy Bogu za życie naszych zmarłych braci i sióstr. Prosimy szczególnie za tych, którzy potrzebują naszego wsparcia modlitewnego, by mogli osiągnąć wieczne szczęście.
  • W listopadzie można w każdym dniu zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zamarłych i modlitwę w intencjach Ojca Świętego. W dniach od 1 do 8 listopada odpust jest zupełny, w pozostałych zaś dniach cząstkowy. Warunki zyskania odpustu zupełnego podano wyżej. Jedna spowiedź sakramentalna wystarcza dla zyskania odpustów przez wiele dni.
  • Za zmarłych będziemy modlić się w modlitwie wypominkowej.
  • W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca.
  • Za tydzień, 8 listopada, Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Puszka na „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.