Kalendarz liturgiczny

Piątek, 13 listopada 2020

św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna, pierw. mm Polski wsp

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 72

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Antoniego z Padwy - Jeziernia Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: 2 J 4-9; Ps 119 (118); Łk 17, 26-37