Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 3 listopada 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: św. Marcina de Porres, z – wsp. dow. – k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 55”-56”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Albertynki - LubaczówKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Flp 2, 5-11; Ps 22 (21); Łk 14, 15-24