Kalendarz liturgiczny

Środa, 4 listopada 2020

św. Karola Boromeusza, bp – wsp.

Oficjum i Msza wsp.

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Felicjanki - NarolKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Flp 2, 12-18; Ps 27 (26); Łk 14, 25-33