Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 9 września 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

św. Piotra Klawera, prezb. – wsp. dow. – k. biały, Oficjum wsp.: LG IV- Dodatek, s. 27, Msza wspólna: MR 31” albo 57”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela - Lipsko k. ZamościaKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Kol 1, 24 – 2, 3; Ps 62 (61); Łk 6, 6-11