Kalendarz liturgiczny

Piątek, 20 września 2019

śś. mm Andrzeja KimTaegon, prezb., Pawła Chong Hasang i Tow. - wsp

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 72

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej - Wólka Panieńska Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: 1 Tm 6, 2c-12; Ps 49 (48); Łk 8, 1-3