Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 16 września 2019

św. Męczenników Korneliusza, pap i Cypriana, bp – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 72, ME I

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Kościół pw. Kościół św. Katarzyny - rektorat - ZamośćKalendarium adroacji

Czytania mszalne: 1 Tm 2, 1-8; Ps 28 (27); Łk 7, 1-10