Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 12 września 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Najświętszego Imienia Maryi – wsp. dow. - k. biały, Oficjum i Msza wsp., pref. nr 56

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Klaryski - SitaniecKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Kol 3, 12-17; Ps 150; Łk 6, 27-38