Kalendarz liturgiczny

Piątek, 23 sierpnia 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

św. Róży z Limy, dz – wsp. dow. – k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 44”- 46”, albo 55”-56”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi - ŁabunieKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22; Ps 146 (145); Mt 22, 34-40