Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 5 września 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Pierwszy Czwartek miesiąca
Msza wotywna o Najśw. Eucharystii: MR 182” lub 278;
albo: o Chrystusie Najw. i Wiecznym Kapłanie: MR 183”;
albo: o powołania kapłańskie: MR 131”

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Felicjanki - BełżecKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Kol 1, 9-14; Ps 98 (97); Łk 5, 1-11