Kalendarz liturgiczny

Środa, 21 sierpnia 2019

św. Piusa X, pap. – wsp

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 73

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi - ŁabunieKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Sdz 9, 6-15; Ps 21 (20); Mt 20, 1-16