Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 20 sierpnia 2019

św. Bernarda z Clairvaux, opata dK – wsp.

Oficjum i Msza wsp.,pref. nr 73

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi - ŁabunieKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Sdz 6, 11-24a; Ps 85 (84); Mt 19, 23-30