Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 8 sierpnia 2019

św. Dominika, prezb. – wsp.

Oficjum i Msza wsp.

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Parafia pw. Świętego Antoniego z Padwy - Jeziernia Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Lb 20, 1-13; Ps 95 (94); Mt 16, 13-23