Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 5 sierpnia 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Rocznica Poświęcenia Rzymskiej Bazyliki NMP – wsp. dow. – k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 5”-7”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Michała Archanioła - Żniatyn Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Lb 11, 4b-15; Ps 81 (80); Mt 14, 13-21