Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 16 lipca 2019

NMP z Góry Karmel – wsp.

Oficjum i Msza wsp.

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Kościół pw. Kościół św. Katarzyny - rektorat - ZamośćKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Wj 2, 1-15a; Ps 69 (68); Mt 11, 20-24