Kalendarz liturgiczny

Środa, 26 czerwca 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezb. – wsp. dow. – k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 31”, kol. wł., pref. nr 73

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Krzyża - Kalinówka Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Rdz 15, 1-12. 17-18; Ps 105 (104); Mt 7, 15-20