Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 10 czerwca 2019

NMP MATKI KOŚCIOŁA - święto

Oficjum świąteczne: LG III 1207, Msza wł.: MR 73’ lub MR 2 s. 76’, Chwała, pref. o NMP nr 57

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Serafitki - TarnogródKalendarium adroacji

Czytania mszalne: wł.: Rdz 3, 9-15. 20 albo Dz 1, 12-14; Ps 87 (86); J 2, 1-11 lub J 19, 25-27 albo Łk 1, 26-38; (LM t. VI, s. 148)