Kalendarz liturgiczny

Środa, 12 czerwca 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

bł. mm Antoniego Juliana Nowowiejskiego, bp, i towarzyszy – wsp. dow – k. czerwony, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 13”-17”, kol. wł.

Wsp. dow. 108 męczenników m.in. bł. ks. Zygmunta Pisarskiego i bł. Stanisława Starowieyskiego.
Należy w kolekcie mszalnej na pierwszym miejscu wymienić „naszych dwóch męczenników” a potem dodać „i towarzyszy”.
Pozostałe modlitwy mszalne z formularza Mszy wspólnych o wielu męczennikach. Czyt. z dnia albo z tekstów wspólnych. Krótki biogram błogosławionych w dodatku s. 16-17.

20. rocznica wizyty apostolskiej św. Jana Pawła II w Zamościu

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Klaryski - SitaniecKalendarium adroacji

Czytania mszalne: 2 Kor 3, 4-11; Ps 99 (98); Mt 5, 17-19