Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 11 czerwca 2019

św. Barnaby Apostoła – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. o Apostołach nr 67-68, ME I

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - Żulice Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: wł.: Dz 11, 21b-26; 13, 1-3; Ps 98 (97); Mt 10, 7-13 (LM t. VI, s. 161)