Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 4 czerwca 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie wielkanocne, Msza wł., pref. nr 20-26

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Felicjanki - BełżecKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Dz 20, 17-27; Ps 68 (67); J 17, 1-11a