Kalendarz liturgiczny

Sobota, 15 czerwca 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, I Nieszpory Uroczystości Najświętszej Trójcy, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Chrystusa Króla - Huta Różaniecka Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: 2 Kor 5, 14-21; Ps 103 (102); Mt 5, 33-37

Ogłoszenia:

Jutro ogłosić:

  • Dzisiejsza Uroczystość Najświętszej Trójcy kończy czas Komunii św. wielkanocnej.
  • We wtorek, 18 czerwca, Diecezjalna Pielgrzymka Ministrantów do Zamościa. 
  • W czwartek, 20 czerwca, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Zgłębiać będziemy misterium obecności Chrystusa w Kościele przez dar Eucharystii – zapowiedzieć czas i trasę procesji.