Kalendarz liturgiczny

Środa, 5 czerwca 2019

św. Bonifacego, bp m – wsp.

Oficjum wsp., Msza wsp.: MR 18”-19” lub 23” lub 37”-38”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Siostry Służebniczki Starowiejskie - Tomaszów LubelskiKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Dz 20, 28-38; Ps 68 (67); J 17, 11b-19