Kalendarz liturgiczny

Piątek, 26 lipca 2019

Świętych Joachima i Anny, Rodziców NMP – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 70-71

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Parafia pw. Świętego Jozafata - Zamch Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: wł.: Syr 44, 1.10-15; Ps 132 (131); Mt 13, 16-17 (LM t. VI, s. 234)

Ogłoszenia:

Dzień modlitwy za rodziców i dziadków