Kalendarz liturgiczny

Środa, 7 sierpnia 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

św. mm Sykstusa II, pap, i towarzyszy – wsp. dow. – k. czerwony, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 13”-17”, kol. wł.
albo: św. Kajetana, prezb. – wsp. dow. – k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 31”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Stanisława Biskupa - Jarczów Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Lb 13, 1-2. 25 – 14, 1. 26-30. 34-35; Ps 106 (105); Mt 15, 21-28