Kalendarz liturgiczny

Środa, 31 lipca 2019

św. Ignacego z Loyoli, prezb. – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 70-71

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Parafia pw. Świętego Brata Alberta - Przewodów Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Wj 34, 29-35; Ps 99 (98); Mt 13, 44-46