Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 22 sierpnia 2019

NMP Królowej – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 55-58

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi - ŁabunieKalendarium adroacji

Czytania mszalne: wł.: Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 113 (112); Łk 1, 26-38; (LM t. VI, s. 284) lub z dnia: Sdz 11, 29-39a; Ps 40 (39); Mt 22, 1-14