Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 29 sierpnia 2019

Męczeństwo św. Jana Chrzciciela – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 64, ME I

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Parafia pw. Św. Ojca Pio - Tomaszów Lub. Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: wł.: Jr 1, 17-19; Ps 71 (70); Mk 6, 17-29; (LM t. VI, s. 299)