Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 8 października 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętej Jadwigi Śląskiej - Hedwiżyn Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Jon 3, 1-10; Ps 130 (129); Łk 10, 38-42