Kalendarz liturgiczny

Środa, 16 października 2019

św. Jadwigi Śląskiej, z – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 77

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Kościół pw. Kościół św. Katarzyny - rektorat - ZamośćKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Rz 2, 1-11; Ps 62 (61); Łk 11, 42-46