Kalendarz liturgiczny

Środa, 6 listopada 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Małe Siostry Jezusa - Machnów StaryKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Rz 13, 8-10; Ps 112 (111); Łk 14, 25-33