Kalendarz liturgiczny

Sobota, 2 listopada 2019

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

Oficjum za Zmarłych, Trzy formularze mszalne, pref. nr 86-90

Kolor liturgiczny: fioletowy

Adoracja: Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi - ZamośćKalendarium adroacji

Czytania mszalne: wł. (LM t. VI, s. 383 – 392): 1) Hi 19, 1.23-27a Ps 27 (26); 1 Kor 15, 20-24a. 25-28; Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a 2) Dn 12, 1-3; Ps 42 (41); Rz 6, 3-9; J 11, 32-45 3) Mdr 3, 1-6.9; Ps 103 (102); 2 Kor 4, 14 – 5,1; J 14, 1-6

Ogłoszenia:

Dziś na mocy Konstytucji Apostolskiej z 1915 r. każdy ksiądz, nawet bez duszpasterskiej potrzeby, może celebrować trzy Msze św. z zachowaniem przerwy między nimi (druga i trzecia Msza św. bez stypendium; intencja drugiej Mszy św. – za wszystkich wiernych zmarłych, a trzeciej – wg intencji Ojca Świętego). 

Jutro ogłosić:

  • W sobotę, 9 listopada, Święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest „Matką i Głową” wszystkich kościołów, a zarazem katedrą Biskupa Rzymu, czyli Papieża, o którym pamiętamy szczególnie w naszych modlitwach.
  • Za tydzień, 10 listopada, Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Puszka na „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. 
  • Modlimy się za zmarłych w modlitwie wypominkowej.