Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 26 listopada 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Antoniego z Padwy - Jeziernia Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Dn 2, 31-45; Dn 3; Łk 21, 5-11