Kalendarz liturgiczny

Niedziela, 8 grudnia 2019

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

Oficjum i Msza z uroczystości, Chwała, Wierzę, pref. nr 59, w ME I-III wsp. tajemnicy dnia

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela - Staw Noakowski Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: wł.: I czyt.: Rdz 3, 9-15; Ps 98 (97); (LM t. VI, s. 426); II czyt.: Rz 15, 4-9; (z II ndz. Adwentu LM t. I s. 93); Ew.: Łk 1, 26-38; (LM t. VI, s. 428)

Ogłoszenia:

Uroczyste błogosławieństwo: MR 388*

Dekret Konferencji Episkopatu Polski

dotyczący 8 grudnia 2019 r.

Konferencja Episkopatu Polski, postanowiła, aby dla dobra duchowego wiernych zachować w dniu 8 grudnia 2019 r. świętowanie uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Celebrację sprawuje się w kolorze białym, z użyciem tekstów z uroczystości, z uwzględnieniem zaleceń wymienionych w piśmie przewodnim Prefekta Kongregacji, polecającym, aby w dniu tym nie pomniejszyć znaczenia czasu Adwentu:

a) drugie czytanie mszalne bierze się z II niedzieli Adwentu;

b) w homilii należy nawiązać do trwającego okresu liturgicznego;

c) w modlitwie powszechnej należy użyć przynajmniej jednego wezwania nawiązującego do okresu Adwentu;       

d) w miejsce zwykłej oracji końcowej modlitwy powszechnej należy użyć kolekty II niedzieli Adwentu.

Postanowienie obejmuje wszystkie Msze odprawiane tego dnia w Kościele polskim (z udziałem ludu lub bez udziału ludu), a także oficjum Liturgii Godzin (wieczorem 7 grudnia należy użyć oficjum I Nieszporów uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Komplety po  I Nieszporach).

Zgodnie z objaśnieniem Kongregacji i duchem dyspensy, która zezwala na nieprzenoszenie tej uroczystości w Polsce na następny dzień, następujący poniedziałek 9 grudnia 2019 r. ma rangę dnia powszedniego w Okresie Adwentu (Poniedziałek II tygodnia Adwentu).