Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 26 grudnia 2019

ŚW. SZCZEPANA pierwszego męczennika – święto

Oficjum i Msza ze święta, Chwała, pref. o Narodzeniu Pańskim nr 3-5, ME I, w ME I-III wsp. tajemnicy dnia

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Siostry Felicjanki - CieszanówKalendarium adroacji

Czytania mszalne: wł.: Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Ps 31 (30); Mt 10, 17-22 (LM t. VI, s. 432)

Ogłoszenia:

Dziś można pobłogosławić owies (OB 1291-1293)