Kalendarz liturgiczny

Sobota, 28 grudnia 2019

ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW – święto

Oficjum i Msza ze święta Msza, I Nieszpory Święta Świętej Rodziny, Chwała, pref. o Narodzeniu Pańskim nr 3-5, w ME I-III wsp. tajemnicy dnia

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Siostry Felicjanki - CieszanówKalendarium adroacji

Czytania mszalne: 1 J 1, 5 – 2, 2; Ps 124 (123); Mt 2, 13-18; (LM t. VI, s. 437)

Ogłoszenia:

Jutro ogłosić:

  • Dziś święto Świętej Rodziny z Nazaretu. Ogarniamy myślą i modlitwą nasze rodziny, często borykające się z różnymi trudnościami (Można odnowić przyrzeczenia małżeńskie oraz błogosławić małżonków).
  • We wtorek, 31 grudnia, zakończenie Roku Pańskiego 2019. Podać godzinę Nabożeństwa Dziękczynnego-Przebłagalnego i zachęcić do udziału. Za udział w tym Nabożeństwie można zyskać odpust zupełny.
  • W środę, 1 stycznia, Nowy Rok Pański 2020, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Matki Odkupiciela, głównej Patronki naszej Diecezji.