Kalendarz liturgiczny

Środa, 25 grudnia 2019

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

Msza z uroczystości (3 formularze: w nocy, o świcie i w dzień), Chwała, Wierzę, pref. o Narodzeniu Pańskim nr 3 - 5, w ME I-III wsp. tajemnicy dnia

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Mniszki Kamedułki - TyszowceKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Msza w nocy: Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 96 (95); Tt 2, 11-14; Łk 2, 1-14 Msza o świcie: Iz 62, 11-12; Ps 97 (96); Tt 3, 4-7; Łk 2, 15-20 Msza w dzień: Iz 52, 7-10; Ps 98 (97); Hbr 1, 1-6; J 1, 1-18

Ogłoszenia:

Dziś podczas Credo na słowa: „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem” – wszyscy klękają.

Każdy kapłan może dziś sprawować 3 Msze św. (i przyjąć stypendia) pod warunkiem zachowania odpowiedniej pory, tzn.: w nocy, rano i w dzień.

OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO

Uwagi:

  • W Uroczystość Narodzenia Pańskiego wszyscy kapłani mogą celebrować lub koncelebrować trzy Msze św. i z tej racji przyjąć stypendia pod warunkiem, że „sprawują je we właściwej porze”, tzn. o północy, rano i w ciągu dnia (OWMR 204c).
  • Kto celebruje tylko jedną Mszę św., powinien użyć formularza odpowiadającego porze dnia.
  • Jutro można uzyskać odpust zupełny za przyjęcie w pobożnym usposobieniu błogosławieństwa papieskiego „Urbi et Orbi” (nawet za pośrednictwem radia i telewizji).