Kalendarz liturgiczny

Środa, 20 listopada 2019

św. Rafała Kalinowskiego, prezb. – wsp.

Oficjum i Msza wsp., MR Dodatek, wyd. II, s. 67 lub MR 2 s. 270’

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Serafitki - TarnogródKalendarium adroacji

Czytania mszalne: 2 Mch 7, 1. 20-31; Ps 17 (16); Łk 19, 11-28