Kalendarz liturgiczny

Piątek, 15 listopada 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

św. Alberta Wielkiego, bp dK – wsp. dow – k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 27”-31”albo 41”-42”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Krzyża - Żurawce Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Mdr 13, 1-9; Ps 19 (18); Łk 17, 26-37