Kalendarz liturgiczny

Środa, 13 listopada 2019

św. Bened., Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych mm Pol -wsp

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 72

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny - Sanktuarium MB Tomaszowskiej - Tomaszów Lub. Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Mdr 6, 1-11; Ps 82 (81); Łk 17, 11-19