Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 4 listopada 2019

św. Karola Boromeusza, bp – wsp.

Oficjum i Msza wsp.

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Felicjanki - NarolKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Rz 11, 29-36; Ps 69 (68); Łk 14, 12-14