Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 25 listopada 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dz. m – wsp. dow. – k. czerwony, Oficjum i Msza wsp., MR 248”

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Stanisława Biskupa - Jarczów Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Dn 1, 1-6. 8-20; Dn 3; Łk 21, 1-4