Kalendarz liturgiczny

Piątek, 26 lipca 2024

Świętych Joachima i Anny, Rodziców NMP – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 70-71

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Parafia pw. Świętego Antoniego z Padwy - Jeziernia Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Czyt. z dnia: Jr 3,14-17; Jr 31, 0.11-12b.13; Mt 13,18 -23 Czyt. wł.: Syr 44,1.10-15; Ps 132 (131); Mt 13,16-17 (LM t. VI, s. 296)

Ogłoszenia:

Dzień modlitwy za rodziców i dziadków