Kalendarz liturgiczny

Środa, 7 sierpnia 2024

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: św. mm Sykstusa II, pap, i towarzyszy – wsp. dow. – k. czerwony, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 13”-17”, kol. wł.
albo: św. Kajetana, prezb. – wsp. dow. – k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 31”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Krzyża Świętego - Szarowola Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Jr 31,1-7; Jr 31; Mt 15,21-28

Ogłoszenia:

† ks. Michał Goniak 2023